Úc cung cấp cho Philippines phi cơ không người lái, huấn luyện, và công nghệ khi Trung Quốc tiếp tục tình trạng giao tranh