Philippines cảnh báo: Trung Quốc sẽ phải đối mặt với ‘hậu quả nghiêm trọng’ nếu dỡ bỏ phao hàng hải