Hoa Kỳ viện trợ quân sự thêm 820 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 2 hệ thống hỏa tiễn đất đối không