Hoa Kỳ vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ