Trung Quốc xây dựng cây cầu thứ hai ở khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ