Hoa Kỳ yêu cầu công dân Mỹ tránh đến phi trường Kabul vì ‘mối đe dọa an ninh tiềm ẩn’