Hoa Thịnh Đốn: Thắp nến tưởng niệm vụ thảm sát Quảng trường Thiên An Môn tôn vinh tinh thần tự do của người Trung Quốc