Hội đồng FDA đồng ý khuyến nghị cấp phép cho liều vaccine COVID-19 bổ sung của Moderna