Hội đồng y tế Minnesota yêu cầu một bác sĩ nộp hồ sơ bệnh nhân được kê ivermectin