Hồi kết cho một kỷ nguyên vàng son trong ngành công nghiệp xe hơi Đức: Xe hơi Trung Quốc thắng thế