Hơn 1.5 triệu USD được quyên góp cho các nạn nhân của vụ tấn công ở Wisconsin