Hơn 10,000 tài xế Canada và Mỹ biểu tình phản đối lệnh bắt buộc chích ngừa của chính phủ