Hơn 2,200 chuyến bay bị hủy hôm 02/01 do vấn đề nhân sự, bão tuyết