Hàng ngàn chuyến bay bị hủy trong bối cảnh các ca nhiễm Omicron gia tăng