Honeywell bị phạt 13 triệu USD vì tiết lộ thông tin nhạy cảm cho các quốc gia, kể cả Trung Quốc