Hồng Kông thăng chức cho ba cảnh sát cao cấp bị Hoa Kỳ trừng phạt