Hồng Kông tiêu hủy 2,000 thú cưng vì cho rằng động vật nhập cảng làm lây lan COVID-19