Hủy bỏ khoản nợ sinh viên vay sẽ khiến việc học đại học trở nên đắt đỏ hơn