Hy hữu: Đười ươi Indonesia biết dùng thảo dược để chữa lành vết thương