IEA cảnh báo: EU có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt vào năm tới