Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tuyên bố tăng cường độc lập năng lượng và chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga