IMF: Các nền kinh tế mới nổi phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho việc tăng lãi suất ở Hoa Kỳ