Iran trục xuất thêm thanh sát viên hạt nhân của LHQ sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ phong tỏa 6 tỷ USD cho Iran

Tehran thông báo với một cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc rằng họ đã trục xuất thêm các thanh sát viên khỏi chương trình nguyên tử đang gây tranh cãi của mình.