Năm công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran đã đến Qatar

Các quan chức cho biết thỏa thuận ‘lịch sử’ nhằm đoàn tụ các gia đình không làm thay đổi bang giao của Mỹ với Iran, trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa lo ngại về thỏa thuận ‘giống như tiền chuộc.’