Iraq hạn hán, đáy hồ lộ diện thành phố cổ 3,400 năm tuổi