Hôm thứ Sáu (02/09), Sở Thuế vụ (IRS) cho biết họ đã vô tình tiết lộ nhưng sau đó đã xóa thông tin tài chính bí mật của khoảng 120,000 người nộp thuế.

Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch An ninh Nội địa Hạ viện Bennie Thompson (Dân Chủ-Missisippi), quyền Phụ tá Bộ trưởng Bộ Ngân khố đặc trách về Quản lý Anna Canfield Roth đã viết rằng IRS “gần đây đã xác định một sự tiết lộ vô tình và hiện đã được chỉnh sửa về một tập hợp con của các Biểu mẫu 990-T,” và rằng “việc vô tình tiết lộ này bao gồm thông tin hạn chế của khoảng 120,000 người.”

Mẫu 990-T (pdf) là biểu mẫu khai thuế kinh doanh được các tổ chức được miễn thuế sử dụng để báo cáo thu nhập kinh doanh hoặc các khoản đầu tư không liên quan đến mục đích được miễn thuế của họ. Các tổ chức được miễn thuế bao gồm một số tổ chức, tổ chức chính phủ, và tài khoản hưu trí. Các cá nhân sử dụng hình thức này chủ yếu bao gồm những người có tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) có các khoản đầu tư, bao gồm đầu tư vào địa ốc hoặc các tài sản khác, tạo ra thu nhập.

Trong khi IRS được yêu cầu tiết lộ công khai Biểu mẫu 990-T cho các tổ chức thuộc diện 501(c)(3), bà Roth cho biết hôm thứ Sáu (02/09) rằng một số dữ liệu của Biểu mẫu 990-T đã “vô tình được công bố cho một tập hợp con của những đối tượng không thuộc diện 501(c)(3), vốn không được tiết lộ công khai. “

Cụ thể, cơ quan này nhận thấy rằng “một số dữ liệu Mẫu 990-T có thể đọc được trên máy (theo định dạng XML) có sẵn để tải xuống hàng loạt trên mục Tìm kiếm Tổ chức Miễn thuế (TEOS) lẽ ra không nên được công khai”. Phần này chủ yếu dành cho những người có khả năng sử dụng dữ liệu mà máy có thể đọc được. Bà Roth nói với ông Thompson rằng các mục được sử dụng phổ biến khác của TEOS không bị ảnh hưởng.

IRS đã “lập tức thực hiện các bước” và “xóa các tệp sai này khỏi trang web IRS.gov.” Hôm thứ Sáu, bà Roth cho biết cơ quan này “sẽ thay thế các tệp sai này bằng các tệp được cập nhật trong vài tuần tới.”

Bà lưu ý rằng thông tin bị tiết lộ bao gồm “thông tin hạn chế” của 120,000 người, khi nói thêm rằng trong một số trường hợp, dữ liệu “đã bao gồm tên của các cá nhân hoặc thông tin liên hệ kinh doanh.”

Theo Wall Street Journal, lần đầu tiên đưa tin về việc tiết lộ này, dữ liệu cũng bao gồm thông tin tài chính về thu nhập trong IRA của mọi người.

Bà viết: “Tuy nhiên, dữ liệu không bao gồm số An sinh Xã hội, thông tin thu nhập cá nhân, dữ liệu tài khoản tài chính chi tiết, hoặc các thông tin nhạy cảm khác có thể ảnh hưởng đến tín dụng của người nộp thuế.” 

IRS đang “tiếp tục rà soát tình huống này” và đã được Bộ Ngân khố hướng dẫn “tiến hành rà soát nhanh chóng các hoạt động của cơ quan này để bảo đảm việc áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm ngăn chặn các trường hợp tiết lộ dữ liệu trái phép”.

Bà cho biết sẽ có thêm thông tin chi tiết trong vòng 30 ngày tới, trong đó có các tóm lược phản hồi của IRS đối với tiết lộ nói trên.


Mimi Nguyen Ly
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Mimi Nguyen Ly đưa tin về thời sự thế giới với trọng tâm là tin tức Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên lạc với cô tại [email protected]

Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn