IRS: Hạn chót nộp thuế ước tính cho quý 2/2024 là ngày 17/06

IRS cảnh báo, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa để thực hiện các khoản thanh toán thuế cho quý 2/2024. Việc không thanh toán đúng hạn có thể dẫn tới các khoản phạt.