IRS nhắc nhở người Mỹ ở 7 tiểu bang về thời hạn khai và đóng thuế

Hôm 23/05, IRS đã gửi lời nhắc nhở tới hàng triệu người Mỹ ở các khu vực trong 7 tiểu bang từng chịu thảm họa