IRS thông báo tăng số tiền hoàn thuế khi thu về gần kỷ lục 4.7 ngàn tỷ USD từ người đóng thuế

Tiền hoàn thuế tăng 3%.