Israel: Hamas tấn công vì mưu đồ giành quyền lực chính trị ở Bờ Tây