Israel: Một khu công nghiệp 1,500 năm tuổi, một máy ép rượu và một đồng tiền vàng vừa được khai quật