Kênh truyền thông do ĐCSTQ hậu thuẫn lợi dụng lỗ hổng pháp lý để đẩy mạnh chiến dịch chống Mỹ