Hàng trăm ký giả đình công đòi thay đổi ban lãnh đạo chuỗi tờ báo lớn nhất Hoa Kỳ