Kết cục của liều vaccine bổ sung tệ hơn so với loạt vaccine chính ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ

Theo một cuộc điều tra của Epoch Times, những người ở Hoa Kỳ đã được chích mũi bổ sung vaccine COVID-19 ở nhiều tiểu bang có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong cao hơn những người chỉ được chích loạt vaccine ban đầu.

Các trường hợp bị bệnh, nhập viện và tử vong trong số những người được chích vaccine bổ sung đã gia tăng kể từ khi khai triển các mũi bổ sung lần đầu tiên vào năm 2021. Các mũi bổ sung được quảng cáo là tăng khả năng bảo vệ trước các kết cục bất lợi. Tuy nhiên, theo một đánh giá trên dữ liệu trong hai quý đầu năm 2022, so với những người được chích ngừa nhưng không chích mũi bổ sung, những người được chích mũi bổ sung có kết quả xét nghiệm dương tính, phải nhập viện và tử vong ở mức độ cao hơn ở nhiều tiểu bang.

Ví dụ, ở California, số người được chích mũi bổ sung chiếm 72% số ca mắc COVID-19 trong những người được chích ngừa vào tháng Sáu. Tại Vermont vào tháng đó, số người được chích mũi bổ sung chiếm 90% số ca tử vong do COVID-19 trong những người được chích ngừa.

Số người được chích mũi bổ sung đã tiếp tục tăng kể từ khi các mũi bổ sung lần đầu tiên được chấp thuận vào năm 2021. Nhưng ở một số tiểu bang, một hoặc nhiều chỉ số ở những người được chích mũi bổ sung vượt quá tỷ lệ của nhóm dân số này.

Ở Wisconsin, những người được chích mũi bổ sung chiếm 43% số ca bệnh, 43% số ca nhập viện và 46% số ca tử vong trong tháng 06. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ số người được chích mũi bổ sung, chiếm 35% của tiểu bang kể từ cuối tháng 08.

Tiến sĩ Robert Malone, người đã phát minh ra công nghệ RNA thông tin dùng cho vaccine Pfizer và Moderna, nói với The Epoch Times: “Không thể phủ nhận rằng một phần rất lớn [những người] được chích ngừa ở mức độ cao lại nằm trong những người phải nhập viện hoặc tử vong. Vì vậy, ở mức tối thiểu, hiệu quả [của vaccine] trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong dường như không phù hợp với quan điểm chính sách chính thức.”

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã tiếp tục khuyến nghị chích vaccine COVID-19 cho hầu như tất cả người Mỹ, bao gồm nhiều mũi bổ sung. Cơ quan này tuyên bố rõ ràng rằng những lợi ích đã biết và tiềm năng lớn hơn những rủi ro tiềm ẩn, đã biết. Các loại vaccine mới, chưa được thử nghiệm đã thay thế những loại cũ vào mùa thu, nhưng loạt vaccine chính vẫn bao gồm các vaccine cũ.

Nhiều chỉ số cao hơn ở những người được chích mũi bổ sung

Tại 18 trong số 19 tiểu bang đã cung cấp hoặc liệt kê đầy đủ dữ liệu, số người được chích mũi bổ sung chiếm phần lớn của một hoặc nhiều chỉ số trong những người được chích ngừa, The Epoch Times đã phát hiện thấy điều này thông qua việc đánh giá các dữ liệu và thu thập hồ sơ công khai sau khi báo cáo khả năng bị bệnh, nhập viện hoặc tử vong cao hơn ở những người được chích ngừa so với những người không chích ngừa ở một số tiểu bang.

Ở bảy tiểu bang, dân số được chích mũi bổ sung thậm chí còn chiếm phần lớn trong cả ba chỉ số – số ca bệnh, số lần nhập viện, và số ca tử vong – trong những người được chích ngừa.

Tất cả dữ liệu là từ năm 2022 và chỉ có ở một số tiểu bang. The Epoch Times ưu tiên xem xét dữ liệu của tháng 06, tiếp theo là tháng 07. Tỷ lệ đã được điều chỉnh theo độ tuổi.

Chích ngừa đầy đủ tương đương với nhận được loạt vaccine chính, không bao gồm mũi bổ sung. Chích bổ sung đề cập đến những người đã nhận một hoặc nhiều mũi bổ sung, trừ khi có ghi chú. Không chích ngừa được liệt kê như một tài liệu tham khảo. Phần giải thích về các dòng in đậm nằm bên dưới danh sách.

Arizona (tuần trước ngày 05/06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh (tỷ lệ trên 100,000) 683.4 156.6 278.3
Nhập viện (tỷ lệ trên 100,000) 50.5 5.3 4.5
Tử vong trong tuần trước 22/05 (tỷ lệ trên 100,000) 6.2 0.50 0.53
Đã chích ngừa 62% 27%

California (tháng 06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 215,889 58,452 149,121
Nhập viện 5,057 1,677 2,987
Tử vong 413 100 189
Đã chích ngừa (kể từ 18/08) 71.9% 58.7%

Colorado (trung bình 4 tuần kể từ 26/06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh (tỷ lệ trên 100,000) 406 162.6 270
Nhập viện (tỷ lệ trên 100,000) 12.4 5.9 4.7
Tử vong kể từ 01/06 (tỷ lệ trên 1,000,000) 55 33.1 17
Đã chích ngừa (kể từ 27/06) 71.4% 37%

Delaware (30/05 đến 03/07)

Không chích mũi bổ sung Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 6,524 3,154
Nhập viện 451 196
Tử vong 6 11
Đã chích ngừa (kể từ 29/08) 42.4%

Georgia (04/06 đến 25/06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 40,613 18,169 24,424
Nhập viện 1,231 429 446
Tử vong 59 26 35

Tỷ lệ trên 100,000 (25/06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 243.7 77.7 243.2
Nhập viện 7.4 1.9 3.7
Tử vong 0.4 0.1 0.5
Đã chích ngừa (kể từ 25/06) 56.9% 24.5%

Idaho (05/06 đến 02/07)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 5,766 2,882 3,892
Nhập viện 78 48 42
Tử vong 28 22 2
Đã chích ngừa (kể từ 29/06) 52% 23%

Kentucky (tháng 06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 19,016 8,291 10,223
Nhập viện 228 108 155
Tử vong 27 24 29
Đã chích ngừa (kể từ 22/08) 58% 27%

Massachusetts (05/06 đến 03/07)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 15,029 6,806 18,756
Nhập viện Không có dữ liệu 134 411
Tử vong 30 41 125

Tỷ lệ trên 100,000 (19/06 đến 25/06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung Chích mũi bổ sung thứ hai
Số ca bệnh Không có dữ liệu 74.5 155.32 165.99
Nhập viện Không có dữ liệu 1.31 3.29 6.25
Tử vong Không có dữ liệu 0.35 0.17 1.11
Đã chích ngừa (kể từ 28/07) 77% 44%

Minnesota (05/06 đến 03/07)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 7,983 6,484 19,437
Nhập viện 517 297 871
Tử vong 20 16 95

Tỷ lệ trên 100,000 (tuần 05/06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 238.2 182.2 249.7
Nhập viện 20.9 11.5 7.6
Tử vong 1.3 0.52 0.59
Đã chích ngừa (kể từ 25/08) 65% “Cập nhật”: 31%

Mississippi (01/08 đến 15/08)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Tử vong 36.6 24.8 38.6
Đã chích ngừa (kể từ 15/08) 60 29

Nebraska (26/06 đến 23/07)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh Không có dữ liệu 2,928 5,497
Nhập viện (22/06 đến 21/07) Không có dữ liệu 37 76
Đã chích ngừa (kể từ 20/07) 64% 34%

New Jersey (04 đến 11/06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 8,376 3,859 7,648
Số ca bệnh (tỷ lệ 100,000) 329.6 116.4 222.8
Đã chích ngừa (kể từ 11/06) 76.3% 37%

New Mexico (04/07 đến 01/08)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 9,316 4,584 10,666
Nhập viện 323 134 264
Tử vong 22 11 34

Tỷ lệ trên 100,000

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 1,834 818 1,218
Nhập viện 91 31 23
Tử vong 7 3 2.6
Đã chích ngừa (kể từ 23/06) 72.1% 41.8%

Oregon (tháng 07)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 18,622 6,992 14,388
Đã chích ngừa (kể từ 20/07) 69 39

Utah (05 đến 26/06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 8,472 6,539 11,317
Nhập viện 297 208 415
Tử vong 27 0 (tương đương với “dưới 5” trong một khoảng thời gian) 13

Tỷ lệ trên 100,000

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 1,267 707 1,117
Nhập viện 60 30 31
Tử vong 7 2 1
Đã chích ngừa (kể từ 24/07) 63% 30%

Vermont (tháng 06)

Chưa chích ngừa đầy đủ Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 863 567 1,396
Nhập viện 6 6 26
Tử vong 1 1 9
Đã chích ngừa (kể từ 29/06) 82 51

Wisconsin (tháng 06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 17,071 10,295 21,407
Nhập viện 351 205 429
Tử vong 35 21 48

Tỷ lệ trên 100,000

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 836.6 306.6 803.5
Nhập viện 24 4.8 9.2
Tử vong 3.2 0.5 0.9
Đã chích ngừa (kể từ 30/08) 61.6% 35.4%

Wyoming (tháng 06)

Chưa chích ngừa Chích ngừa đầy đủ Chích mũi bổ sung
Số ca bệnh 3,706 970 1,351
Tử vong 8 3 3
Đã chích ngừa (kể từ 01/07) 42.7 20.9

Ghi chú: Dữ liệu ca bệnh, nhập viện, và tử vong từ các sở y tế tiểu bang. Hầu hết dữ liệu chích ngừa là từ các tiểu bang, được bổ sung bởi các nguồn khác, chủ yếu là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Các chỗ in đậm biểu thị khi tỷ lệ của một chỉ số ở những người được chích mũi bổ sung vượt quá tỷ lệ của nhóm dân số này.

Dữ liệu đã được điều chỉnh

Một số chuyên gia nói rằng không thể thu được [kết quả gì] nhiều từ dữ liệu cấp nhà nước, đặc biệt nếu chưa được điều chỉnh.

Tiến sĩ Andrew Bostom, cựu phó giáo sư y khoa tại Đại học Brown, nói với The Epoch Times qua thư điện tử: “Vấn đề với những dữ liệu này là có quá nhiều biến số bị thiếu có thể gây nhiễu (sai lệch) cho các kết cục được theo dõi.”

Đối với dữ liệu liên quan đến chích ngừa, tốt nhất nên dùng các thử nghiệm ngẫu nhiên hoặc ngẫu nhiên có đối chứng, ông nói thêm, đồng thời đưa ra một bài báo cho thấy những người được chích ngừa có nhiều khả năng gặp phải tác dụng phụ trầm trọng hơn sau khi phân tích dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng ban đầu.

Một số tiểu bang đã điều chỉnh dữ liệu theo độ tuổi, vì thực tế rằng những người lớn tuổi có nhiều khả năng không chỉ nhận được loạt vaccine ban đầu mà còn được chích các mũi bổ sung. Tất cả tám tiểu bang cung cấp hoặc niêm yết tỷ lệ điều chỉnh theo độ tuổi đều cho thấy tỷ lệ cao hơn đối với ít nhất một số liệu trong những người được chích mũi bổ sung so với những người được chích ngừa đầy đủ. Ví dụ, ở Wisconsin, tỷ lệ nhập viện trong số những người được chích mũi bổ sung là 9.2 trên 100,000 người – gần gấp đôi so với những người được chích ngừa đầy đủ.

Ở hai trong số các tiểu bang – Minnesota và New Mexico – tỷ lệ bị bệnh ở những người được chích mũi bổ sung thậm chí còn cao hơn so với những người không được chích ngừa.

Pfizer và Moderna đã không trả lời đề nghị bình luận.

Các lọ vaccine COVID-19 của Moderna ở trên bàn của một phòng khám chích ngừa ở San Rafael, California, vào ngày 06/04/2022. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)
Các lọ vaccine COVID-19 của Moderna ở trên bàn của một phòng khám chích ngừa ở San Rafael, California, vào ngày 06/04/2022. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Mũi bổ sung không có nguy cơ cao hơn

Để được đưa vào đánh giá, các tiểu bang cần báo cáo số liệu cho ít nhất một số liệu được chia nhỏ theo tình trạng chích ngừa và phân tích theo thời gian. Các tiểu bang chỉ cung cấp dữ liệu kể từ khi bắt đầu đại dịch, hoặc không cung cấp dữ liệu theo mức tăng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, đã bị loại trừ. Các tiểu bang không tách biệt những người được chích ngừa đầy đủ với những người được chích mũi bổ sung cũng vậy.

Ở các tiểu bang khác có đủ dữ liệu, không có chỉ số nào ở những người được chích mũi bổ sung cao hơn so với những người được chích ngừa đầy đủ.

North Carolina (31/07 đến 06/08).

Dữ liệu số ca bệnh không được cung cấp.
Tỷ lệ nhập viện
Chưa chích ngừa: 50.6%
Chích ngừa đầy đủ: 29.4%
Chích mũi bổ sung: 19.9%
Tử vong (tỷ lệ trên 100,000 trong bốn tuần tính đến ngày 30/07)
Chưa chích ngừa: 2.23
Chích ngừa đầy đủ: 0.45
Chích mũi bổ sung: 0.26

Dữ liệu bao gồm một khoảng thời gian trước khi có các mũi bổ sung mới. Các mũi vaccine bổ sung loại cũ không còn khả dụng vào mùa thu khi các cơ quan quản lý chấp thuận các mũi bổ sung thể lưỡng trị mới. Vẫn chưa có dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho các mũi bổ sung mới nhưng các nghiên cứu trong thế giới thực đã ước tính rằng chúng cung cấp khả năng chống lây nhiễm dưới mức tối ưu, và chống lại việc nhập viện với hiệu quả tốt, ít nhất là ban đầu.

Hiệu quả âm tính

Dữ liệu phù hợp với việc ngày càng có nhiều nghiên cứu phát hiện ra hiệu quả âm tính của vaccine sau một thời gian và khả năng bị nhiễm bệnh cao hơn ở những người chích nhiều liều hơn.

Chẳng hạn, trong tháng 12, các nhà nghiên cứu của Phòng khám Cleveland đã báo cáo trong một nghiên cứu chưa qua bình duyệt (pdf) rằng mỗi liều tiếp theo sẽ làm tăng khả năng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Các nhà nghiên cứu gọi phát hiện này là “bất ngờ” và nghi ngờ về “lời giải thích đơn giản” rằng những người có nguy cơ bị COVID-19 cao hơn có nhiều khả năng nhận được nhiều liều hơn.

Một nghiên cứu khác, được công bố vào tháng 11 (pdf), cho thấy những người chích ba liều vaccine có kết quả dương tính cao hơn những người chích hai liều.

“Phát hiện này cho thấy rằng phản ứng miễn dịch chống lại nhiễm trùng omicron nguyên phát đã bị tổn hại do dấu ấn miễn dịch khác biệt ở những người được chích liều bổ sung thứ ba, phù hợp với dữ liệu khoa học trong phòng thí nghiệm gần đây” các tác giả, bao gồm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Weill Cornell Medicine-Qatar, ông Laith Abu-Raddad đã viết.

Ngày càng nhiều nhà nghiên cứu lo ngại rằng các mũi vaccine đã huấn luyện hệ miễn dịch của con người để phản ứng với các chủng virus cũ hơn. Các loại vaccine nhắm vào chủng Vũ Hán ban đầu trong nhiều năm. Các mũi chích cập nhật, chỉ có sẵn dưới dạng mũi bổ sung, nhắm mục tiêu vào chủng Vũ Hán và một dòng phụ của các biến thể phụ BA.4/BA.5 Omicron. Những biến thể phụ đó đã bị thay thế bởi các chủng mới hơn, tránh được miễn dịch nhiều hơn (pdf).

“Các tài liệu dự đoán rằng có nguy cơ cao làm trầm trọng thêm dấu ấn miễn dịch khi áp dụng chiến lược chích liều vaccine bổ sung này,” Tiến sĩ Malone nói, “và dữ liệu trên cho thấy điều đó.”

Tú Liên biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Meiling Lee
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Meiling Lee là ký giả chuyên mục sức khỏe của The Epoch Times. Quý vị có thể liên lạc với cô bằng cách gửi thư điện tử đến [email protected].
Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn