Khác với ông Biden, Thủ tướng Trudeau né tránh gọi ông Tập Cận Bình là nhà độc tài