Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả cho biết trường năng lượng của Shen Yun đại biểu cho ‘sự tích cực, tình yêu thương và niềm hạnh phúc’