Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Dallas: Shen Yun mang đến ‘một cái nhìn về tâm hồn và đức tin của người Trung Quốc đích thực’