Khán giả Hoa Thịnh Đốn choáng ngợp trước Shen Yun: ‘Tôi tận hưởng từng giây phút có thể’