Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Nhật Bản cảm ơn Shen Yun: ‘Năm nay sẽ là một năm rất thuận lợi’