Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Ngay trước thời khắc cứu độ’: Khán giả Frankfurt cảm nhận được sự hiện diện của Thần trong Shen Yun