Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Tokyo tán dương sự ‘hoàn mỹ’ của Shen Yun: ‘Chuẩn mực biểu diễn cao nhất trên thế giới’