Kháng cáo của DOJ nhằm ngăn ông Trump cho lời khai lại thất bại