PHÂN TÍCH: Thẩm phán liên bang vội vàng đưa ‘đại án’ truy tố cựu TT Trump ra xét xử