Khảo sát của Fed Dallas: Những lo ngại về suy thoái sản xuất ngày càng tăng