Texas: Thống đốc Abbott ra lệnh điều tra Atmos Energy do ‘không chuẩn bị cho biến cố thời tiết mùa đông’