Khảo sát của Pew: Quan điểm tiêu cực về Trung Quốc vẫn ở mức gần cao nhất trong lịch sử