Hoa Kỳ sẽ hạ cánh mềm hay suy thoái? Báo cáo việc làm tháng Tư có thể giúp dự đoán