Khảo sát: Tài xế Mỹ thay đổi thói quen lái xe và lối sống để bù đắp giá xăng tăng