Khi Đề mục 42 hết hạn, tòa án chặn chính sách thả người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ mà không có ngày ra tòa của chính phủ TT Biden

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói ‘biên giới này không để mở’ trong tuyên bố lúc nửa đêm