Khí đốt bắt đầu chảy từ Na Uy đến Ba Lan qua đường ống mới